Loft project: In het groene hart van de “Parel der voorkempen”

In volle oplevering, bijna alles klaar.

De realisatie van het woonproject Ardea-Lofts aan de Broekstraat 17 in Wijnegem nadert zijn voltooiing. De omvorming van het oude Ardeagebouw tot twintig lofts nam bijna anderhalf jaar in beslag. Al is er wel nog wat werk om alles klaar te krijgen. De gebouwen van de vroegere brouwerij Ardea herinneren aan een industrieel verleden en hebben hierdoor een zekere waarde voor de omgeving. Vooral de statige schoorsteen geldt als een herkenbaar ankerpunt in de weidse omgeving. Het terrein van de oude brouwerij Ardea heeft een totale oppervlakte van ruim 7.000 vierkante meter. Het statige hoofdgebouw en de overige gebouwen werden omgebouwd tot twintig lofts met 33 overdekte en veertien open parkings. De wooneenheden omvatten vier penthouses met een daktuin en de mogelijkheid tot het plaatsen van een privézwembad, zeven duplex-units met ruime zonneterrassen en negen lofts met ruime terrassen. De bestaande schouw werd gerestaureerd en blijft dus behouden als herinnering aan de vroegere bedrijvigheid. Hoewel de bouwvergunning voor dit project al in 2011 werd afgeleverd, liet de start van de werken op zich wachten. In de periode tot aan de start van de werken in april 2017 vond grondig overleg plaats tussen de bouwheer en de buurtbewoners om tot een goede oplossing te komen. Er werd een overeenkomst bereikt met alle betrokken partijen.

Geïnteresseerden kunnen het project bezoeken op eenvoudige afspraak

Het domein van de oude brouwerij Ardea aan de Broekstraat 17 in Wijnegem met een totale oppervlakte van 7000 m2 wordt omgebouwd tot een project met 20 luxe energiezuinige casco-lofts in parkgebied.

De verkoop is intussen gestart en bijna alle units zijn reeds verkocht. Nog slechts 3 units beschikbaar.

Bekijk de foto's van de vordering der werken 2017en 2018

Er is nog steeds volop gelegenheid om de locatie van nabij te bezichtigen, de plannen en visuele voorstelling van het nieuwe woonproject te bekijken en alle mogelijke vragen te stellen...