Info

De oude brouwerij Ardea aan de Broekstraat in Wijnegem heeft een zekere waarde als industrieel erfgoed. Vooral de statige schoorsteen geldt als een herkenbaar ankerpunt in de weidse omgeving. Een nieuwe industriële functie is echter niet wenselijk. Daarom zal de ganse site met het statige hoofdgebouw en de overige gebouwen omgevormd worden tot 20 lofts met behoud van haar erfgoedwaarde. Op verzoek kan steeds een afspraak gemaakt worden om het toekomstige project te bezoeken : gsm 0475 61 59 35 of via info@ardea-lofts.be

De gebouwen van brouwerij “Les Brasseries Ardea” werden tussen 1920 en 1930 op de site aan de Broekstraat in Wijnegem opgetrokken. Eind jaren ’30 ging de brouwerij in faling en werden de gebouwen overgenomen door de firma Peeters-Brems die zich toelegde op de productie van motorolie. De merknaam ‘Ardea’ bleef behouden. Deze industriële activiteit werd een vijftiental jaar geleden stopgezet, waarna de ketels en installaties werden ontmanteld en het volledige terrein werd ontruimd. Sindsdien staan de gebouwen leeg.

Nuttige invulling

De gebouwen van de vroegere brouwerij Ardea herinneren op zijn minst aan een industrieel verleden en hebben hierdoor een zekere waarde voor de omgeving. De gemeente Wijnegem was van bij het begin groot voorstander om aan de ganse site een nuttige invulling te geven. Maar een nieuwe industriële functie is hier zeker niet meer wenselijk. Daarom werd gekozen voor een woonfunctie.

Om de bestemmingswijziging te realiseren, stelde de gemeente Wijnegem een ruimtelijk uitvoeringsplan op dat door de bestendige deputatie van de Provincie Antwerpen werd goedgekeurd. Het RUP geeft enerzijds een nieuwe bestemming aan de site ‘Ardea’ en garandeert het behoud van haar erfgoedwaarde, maar legt anderzijds ook duidelijke voorschriften op. Er mogen maximaal 20 wooneenheden of lofts gerealiseerd worden, om de draagkracht van het gebied niet te overschrijden.

De bouwvergunning voor dit project werd in januari 2011 afgeleverd door de gemeente Wijnegem en werd door de deputatie van de provincie Antwerpen bevestigd op 28 augustus 2014.

Realisatie

Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat het project Ardea-lofts aan de Broekstraat in Wijnegem nu effectief van start is gegaan.

De werken zijn nu (juni 2017) in volle uitvoering.

Na een lange periode van overleg is er een overeenkomst bereikt met de buurtbewoners. We mogen gerust stellen dat alle betrokken partijen tevreden zijn met het bereikte resultaat. De oplossing bestaat uit een reeks maatregelen die de bouwheer neemt om de privacy van de omwonenden maximaal te garanderen en de geluidshinder tot een minimum te beperken.

Zo zullen alle aannemers enkel werken uitvoeren tijdens weekdagen tussen 7 en 17 uur en niet tijdens het weekend. De duur van de bouwwerken wordt afgelijnd tot maximum 2 jaar. Bovendien komt er een afsluitbare omheining rond het volledige terrein van het Ardea-lofts project uitgerust met camerabewaking.

Verder gebeurt de inrichting van de bouwwerf heel oordeelkundig. De werfkeet, de kraan en het sanitaire blok worden zodanig opgesteld dat ze minimale hinder opleveren voor de buurt. In het plan voor de tuinaanleg zijn extra bomen voorzien voor een grotere privacy waardoor de kans op inkijk bij de buren wordt geminimaliseerd.

Wij willen benadrukken dat de oorspronkelijke plannen voor de realisatie van 20 lofts in het voormalige Ardea gebouw ongewijzigd blijven. De doorgedreven omkadering van het project en de afspraken met de omwonenden zijn bedoeld om tot een harmonieuze realisatie te komen. Dit doen we geheel uit respect voor de rustige buurt, zijn groene omgeving en de buurtbewoners

Voor de realisatie van de Ardea-lofts, Broekstraat 17 in Wijnegem, willen we verder een strakke timing aanhouden. Het startsein van de werken is in elk geval gepland vóór het bouwverlof van 2017.

Woonoase met allure

Het terrein van de oude brouwerij Ardea heeft een totale oppervlakte van meer dan 7.000 m². Het statige hoofdgebouw en de overige gebouwen worden omgebouwd tot 20 lofts met 33 overdekte en 14 open parkings. De geplande wooneenheden omvatten 4 penthouses met een daktuin en de mogelijkheid tot het plaatsen van een privézwembad, 9 duplex-units met ruime zonneterrassen en 7 lofts met ruime terrassen. De bestaande vrijstaande schouw wordt gerestaureerd en blijft dus behouden als herinnering aan de vroegere bedrijvigheid. Zo kan ze verder blijven functioneren als baken voor de regio.

De lofts worden casco uitgevoerd, dus met een volledige wind- en waterdichte afwerking. Hierin is de restauratie en isolatie van de buitengevels voorzien. De dakbedekking wordt in zijn totaliteit vernieuwd. Dit omvat ook de plaatsing van het buitenschrijnwerk, de beglazing, de inkomdeuren (ook de gepantserde inkomdeuren van de lofts), de scheidingswanden tussen de wooneenheden onderling en met de gemeenschappelijke delen, de akoestische en thermische vloerisolatie en alle nutsvoorzieningen tot in de lofts.

De gemeenschappelijke delen worden volledig afgewerkt. Hiertoe behoren o.a. de  binnentuin, de inkom-partijen, de gemeenschappelijke toegangen, de parkeerzones (binnen en buiten), de fietsenbergingen (binnen en buiten) en de huisvuilstalling.

De transformatie van de oude brouwerij gebeurt met hoogwaardige materialen en dito afwerking, volgens het ontwerp van de Antwerpse architect Wil Bots. Het einddoel is een duurzame constructie met een minimum aan onderhoud en een doorgedreven warmte- en geluidsisolatie. Er wordt een systeem van warmtepompen voorzien met toegang tot het energienet voor elke loft, voor verwarming en koeling. De gebouwen zullen voldoen aan de hoogst gestelde eisen op het vlak van energieprestatieregelgeving. Het streefdoel is een gemiddeld E-peil lager dan 60.

Groene omgeving

Het woonproject Ardea is uitstekend gelegen in een groene omgeving met een wijds uitzicht en vlotte verbindingen. Het aspect van de natuurrijke omgeving wordt nog versterkt door de aanleg van een gemeenschappelijke binnentuin die toegang verleent tot de inkomhallen van de respectievelijke lofts. De aanplantingen gebeuren met streekeigen bodembedekkers, bomen, struiken en groenblijvende planten. Het bestaande achterliggende bos wordt in eer hersteld en verder ontwikkeld in overleg met het Agentschap Natuur en Bos. Het zal de bewoners een oase van rust bieden.